एक बैठा हुआ बाघ / क्लिप आर्ट

$5.00

डेटा फॉर्म:Adobe illustrator CC, CS6, PNG पीएनजी आकार: लंबी भुजा 5000px - 300dpi - RGB
(पीएनजी फ़ाइल पृष्ठभूमि पारदर्शी है)

रॉयल्टी : मुफ़्त

उत्पाद आयडी : 001-0177 बार डालने की तारिक : December 3, 2022 Kouemonhttps://ai-illustrator-file.com/terms-of-service/https://ai-illustrator-file.com/help/Kouemon

विवरण

उटगावा कुनियोशी (1798-1861) द्वारा जापानी चित्रण। किमोनो / क्लिपआर्ट में एंथ्रोपोमोर्फिक सिटिंग टाइगर