क्रेन / जापानी ukiyo-e ड्राइंग

$5.00

डेटा फॉर्म:Adobe illustrator CC, CS6, PNG पीएनजी आकार: लंबी भुजा 5000px - 300dpi - RGB
(पीएनजी फ़ाइल पृष्ठभूमि पारदर्शी है)

रॉयल्टी : मुफ़्त

उत्पाद आयडी : 001-0169 बार डालने की तारिक : October 7, 2022 Kouemonhttps://ai-illustrator-file.com/terms-of-service/https://ai-illustrator-file.com/help/Kouemon

विवरण

उटागावा कुनियोशी (1798-1861) द्वारा जापानी उकियो-ए। क्रेन / जापानी ukiyo-e ड्राइंग।